Menu

BLOG- KAMELEON ONDER DE AFDICHTINSPRODUCTEN

Carlisle CM Europe Tapes

Ik loop al jaren rond in de wereld van de bitumen en de butyltapes en dacht redelijk op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in deze branche. Natuurlijk was ik mij bewust van het feit dat de toepassingsgebieden van tapes enorm divers zijn, toch heeft een recentelijk congres mijn ogen geopend en mijn kijk op de diverse toepassingen veranderd.

 

De innovativiteit en enorme diversiteit van soorten tapes en haar toepassingen heeft mij ten zeerste verbaasd. Zo heb ik tijdens het AFERA congres in Marseille diverse lezingen bijgewoond, waarbij de toepassing van tapes vanuit heel andere invalshoeken werd belicht. Ik durf nu wel te stellen dat in de wereld van professionele tapes de bouwwereld enkel een "conservatief" radartje is. 

MEDISCHE WERELD

Een erg interessante en soms tot de verbeelding sprekende lezing ging over de tape toepassing in de medische wereld. Mijn eerste gedachte van het “intapen van blessures en dergelijke” kwam niet in de buurt bij de mogelijkheden die nu al ontwikkeld zijn. Zo worden aderen nu al afgedicht met tape en is men al vrij ver met het afdichten van hartkleppen. Tape toepassingen waarvan men verwacht dat die op een niet al te lange termijn op mensen getest zullen worden.

Ook in de Automotive worden tapes veelvuldig toegepast. Interessant was dan ook de voordracht van de Manager Tapes bij Renault over de verschillende toepassingen; van Sound Demping tot het monteren van onderdelen en de ondersteuning binnen het fabricageproces.

RAAKVLAKKEN

Ondanks de diversiteit aan werelden en toepassingen, liggen eigenschappen van een goede tape dicht bij elkaar. De bouw en bijvoorbeeld de medische wereld blijken dan niet ver van elkaar te liggen. Medisch is het bijvoorbeeld een probleem gebleken dat een hart constant beweegt en de ondergrond vochtig is. Hechten op deze ondergronden is zoals je je kunt voorstellen een uitdaging. Dit is bij onze tapes niet veel anders, ook bij ons is de ondergrond bepalend voor het advies dat wij over bitumen- en butyltapes geven.

VITALE ROL

Kijkend naar de markt waarin HARDCAST® opereert hebben wij uitdagingen welke we moeten overbruggen. Deze liggen vooral op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, afdichtingsmogelijkheden, applicatie en toepassingsmogelijkheden.

Maar geïnspireerd door de mogelijkheden bij een openhart operatie, ben ik er van overtuigd dat Hardcast met haar expertise en tape toepassingen, binnen het luchtdicht bouwen een vitale rol kan en zal spelen.